Trong các hoạt động của mình, TABA Agrtiage luôn mang theo mình triết lý: Tôn trọng và bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa, và đem tinh thần Tây Bắc đó làm tỏa tới người dân mọi miền Tổ quốc.

Mọi người cần tôn trọng văn hoá bản địa vì nó luôn có lý khi tồn tại tự nhiên ở vùng Tây Bắc hàng trăm năm nay. Không đánh đồng văn hóa, không áp đặt văn hóa! Đó là triết lý của TABA.