Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tây Bắc- TABA Agritage là một Doanh nghiệp xã hội, được thành lập ngày 01 tháng 6 năm 2016. Sáng lập tổ chức là những thanh niên trẻ thế hệ 8x, có khát vọng dùng tri thức, khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực nông thôn, vùng núi gặp nhiều khó khăn của Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, TABA Agritage luôn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng người nông dân các vùng miền phát triển nông nghiệp bản địa theo mô hình nông nghiệp sinh thái và áp dụng phương pháp tiếp cận Phát triển hệ thống thị trường (MSD).

Tầm nhìn đến năm 2025: TABA Agritage trở thành tổ hợp tiên phong với mô hình hệ sinh thái nông nghiệp di sản kiểu mẫu, phát triển bền vững, tạo nên nét độc đáo trong ngành nông nghiệp Việt Nam.